Bác Nguyễn Xuân Sử (Ngọc Châu, Hải Dương)

“Tôi là Nguyễn Xuân Sử, sống tại Ngọc Châu, Hải Dương, tôi đã bị mắc bệnh vẩy nến 15 năm rồi. 15 năm qua cũng là chừng ấy thời gian tôi sống trong lo âu, mặc cảm. Tôi cũng đã đi đến nhiều nơi, tìm nhiều phương pháp để điều trị nhưng không hiệu quả, điều trị thành công ở phòng khám Thiên Phú Đường chính là một điểm sáng trong cuộc đời tôi.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *